مهارت

دین،رایانه،حسابداری،کشاورزی،رانندگی

مهارت

دین،رایانه،حسابداری،کشاورزی،رانندگی

مهارت

افزایش مهارت در چهار زمینه ابعاد زندگی دینی، رایانه،حسابداری،کشاورزی و رانندگی

۱ مطلب با موضوع «حسابداری :: اصول حسابداری» ثبت شده است

حسابداری برای خود دنیایی است و اگر بخواهیم در آن موفق شویم تنها راه آن کار است.در دنیای امروز برای یک حسابدار فقط دانستن اصول حسابداری و قوانین ثبت زنی کافی نیست بلکه باید یک حقوق دان و یک کاربر حرفه ای رایانه هم باشد، لذا باید پیوسته تلاش کند و در مورد علم رایانه، اینترنت و نیز قوانین به روز کشور آگاهی کسب نماید.

یکی از پر کاربرد ترین علوم در زمینه حسابداری مهارت های 7 گانه کار با رایانه یعنی ICDL است که یکی از آن ها نرم افزار excel یا صفحه گسترده می باشد. در این نرم افزار، کاربر با یک جدول بسیار بزرگ روبه رو می شود که میتواند با ایجاد شیت های جدید (sheet) چندین جدول بزرگ در اختیار داشته باشد.

از آن جا که حسابدار هم برای ثبت عملیات حسابداری نیازمند دفاتر مالی است که داری ستون های بدهکار و بستانکار است، می تواند از این نرم افزار جهت ثبت رویداد های مالی استفاده کرد و با اندکی ابتکار به راحتی از این رویدادها گزارش ها و صورت های مالی را تهیه نماید.

در این مطلب سعی می کنیم چند مهارت کار با excel را برایتان بیان کنیم تا از آن استفاده نمایید.

1- استفاده از سرصفحه و پا صفحه در excel:

برای این کار از سربرگ view گزینه page layout و یا سربرگ insert گزینه header & footer را انتخاب نمایید، حال می توانید با استفاده از سربرگ design گزینه های مورد نیاز خود را برای ایجاد سرصفحه یا پا صفحه مشاهده نمایید.

2- استفاده از عملیات ریاضی شامل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان و درصد ( + - * / ^ % ) در excel:

در هر خانه از جدول (سلول) excel می توان با قرار دادن = فرمولی ریاضی برای دیگر سلول ها تعریف کرد و از تمام عملیات ریاضی استفاده نمود که پرکاربرد ترین آن ها در حسابداری 6 عمل فوق است. مثلاً چند سلول را با هم جمع کرد یا از سلولی درصد گرفت.

3- استفاده از دستورات پیش فرض در excel:

در excel دستورات فراوانی وجود دارد، که در این جا چند دستور پر کاربرد بیان می شود:

-دستور sum:

برای استفاده از این دستور در سلولی مانند زیر عمل می کنیم:

=sum(سلول مورد نظر دوم :سلول مورد نظر اول) یا =sum(نام headline:نام headline) یا =sum(شماره ردیف:شماره ردیف)

مثل: =sum(b2:b5) یا =sum(c:c) یا =sum(4:4)

-دستور if:

برای استفاده از این دستور در سلولی مانند زیر عمل می کنیم:

=if(مقدار در صورت غلط بودن";"مقدار در صورت درست بودن";شرط")

نکته در صورتی که مقدار های شرط به صورت عملیات ریاضی ویا دستور دیگری باشد نیاز به " در فرمول نیست.

-دستور and و or:

این دستورات را می توان برای شرط گذاری استفاده کرد و مانند مثال دستور if در درون درون آن استفاده نمود:

=if(or(a2=b2;c2=b2);"x";"y") یا =if(and(a2=3;a3=3);a2+3;"z")

در excel دستورات کاربردی فراوانی وجود دارد که انشاءالله در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.


  • ar mn